Hoppa över navigering
 • § 52

  Justering

 • § 53

  Godkännande av föredragningslista

 • Vid dagens sammanträde lämnas följande information till nämnden:

  • anmälan till seniormässan den 2 mars 2023
  • återrapportering från nationell tjänstemannakonferens 13-14 oktober i Stockholm
  • återrapportering från besök hos Falkenberg kommun socialnämnd 20/9, Hylte kommun omsorgsnämnd 22/9, Laholm kommun socialnämnd 18/10, Varberg kommun socialnämnd 20/10
  • återrapportering från Nationella patientsäkerhetsdagen hos Socialstyrelsen 15/9.

    

 • På dagens sammanträde ombeds nämnden diskutera och göra medskick till framtagandet av verksamhetsplan för 2023, med utgångspunkt i nämndens uppdrag och Region Hallands Mål –och budgetdokument för 2023 - 2027 som beslutades på Regionfullmäktige 22 juni 2022.

 • Redovisning av den ekonomiska uppföljningen jan – september 2022 i förhållande till budget för Patientnämnden.

 • I enlighet med Region Hallands reglemente, samt 6 kap. § 18 KL ska nämnden besluta om sammanträdestider för kommande år. För år 2023 föreslås sex sammanträden enligt nedanstående.

  onsdagen 15 februari kl 8.30 – 15.00 (heldag)

  onsdagen 5 april kl 8.30 – 12.30

  onsdagen 24 maj kl 8.30 – 12.30

  onsdagen 6 september kl 8.30 – 15.00 (heldag)

  onsdagen 18 oktober kl 8.30 – 12.30

  onsdagen 13 december kl 8.30 – 12.30

 • Redovisning av inplanerade kommande aktiviteter för patientnämnden.

 • § 59

  Sammanställning av ärenden 2022-08-23-2022-10-10

 • Snabbrapport gjord av inkomna ärenden till Patientnämnden mellan åren 2020 och 2022 och som berör ambulansens verksamhet. Identifierade utvecklingsområden är bemötande, tillgänglighet, bedömning och behandling samt information.

 • § 61

  Enskilda ärenden 2022-11-02

 • Under sammanträdet får Patientnämnden information om SOS Alarm Sverige AB:s verksamhet. Hur verksamheten är uppbyggd och fungerar samt verksamhetens kommande utmaningar.  

 • Under dagens sammanträde får nämnden en presentation om följande: 

  • kort beskrivning om hur man hjälper patienten inom 1177 VPT.
  • kort beskrivning om hur man hjälper patienten inom ambulansens team och vilken kompetens det kan finnas i gruppen.
  • utmaningarna med bemötande från personal till patient inom både ambulanssjukvård som 1177 VPT 
  • arbetssätt för standardiserade vårdförlopp (ex. bröstsmärtor, stroke osv)
 • Under sammanträdet får patientnämnden en rundvisning av dels ambulansstationen, dels SOS Alarm AB:s lokaler.

 • Nästa sammanträde den 7 december träffas patientnämnden på Grand Hotel i Halmstad för sammanträde som avslutas med jullunch. 

   

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.