Hoppa över navigering
 • I samband med mötet informerar Regionstyrelsens ordförare Mikaela Waltersson. 

 •   2

  Justering

 • Patientnämnden beslutar att godkänns den utsända föredragningslistan.

 • Patientnämnden beslutar att utse Anita Henriksson till sekreterare.

 • Redovisning av den ekonomiska uppföljningen t.o.m. oktober 2018 i förhållande till budget för Patientnämnden

 •   6

  Sammanställning av ärenden

 • Följande ärende redovisas: PnH170333, PnH170334, PnH171023 med avseende på svar från IVO samt PnH180798 och PnH180721-komplettering.
  Patientnämnden har beslutat att 2 ledamöter vid varje sammanträde lyfter fram ärenden av intresse för nämnden enligt turordning.
  Till dagens möte den 2018-12-06 väljer Ann-Louise Stjärna Jönsson (M) och Nejla Arica (MP) ärenden.

 • Redovisning av kommande aktiviteter planerade i patientnämnden

 • Patientnämnden har delegerat till kansliets handläggare att besluta om förordnande av stödpersoner till patienter som vårdas enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård och lagen om rättspsykiatrisk vård.

 • • Regionpensionärsrådets temadag 2018-10-19
  • Möte med IVO sydväst 2018-10-24
  • Information för elever på SFI i Laholm 2018-11-16
  • Nationellt tjänstemannanätverk 2018-11-29-30

 • Anmälningar för kännedom

 •   12

  Övrigt

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.