Hoppa över navigering
 • I samband med mötet informerar Maria Thomasson, Hälso- och sjukvårdsstrateg, om delbetänkandet "God och nära vård - en primärvårdsreform". Delbetänkandet har lämnats på remiss till Region Halland.

   

 •   2

  Justering

 • Patientnämnden beslutar att godkänna den utsända föredragningslistan.

 • Patientnämnden beslutar att utse Anette Blomkvist- Hansson till sekreterare.

 • Redovisning av den ekonomiska uppföljningen t.o.m. september 2018 i förhållande
  till budget för Patientnämnden

 •   6

  Sammanställning av ärenden

 • Följande ärende redovisas: PnH170333, PnH170334, PnH171023 med
  avseende på svar från IVO samt PnH180721 och PnH180782.
  Patientnämnden har beslutat att 2 ledamöter vid varje sammanträde lyfter
  fram ärenden av intresse för nämnden enligt turordning.
  Till dagens möte den 2018-10-18 väljer Monica Hellsten (S) och Barbro Henriksson
  (M) ärenden.

 • Redovisning av kommande aktiviteter planerade i patientnämnden.

 • Patientnämnden har delegerat till kansliets handläggare att besluta om
  förordnande av stödpersoner till patienter som vårdas enligt lagen om
  psykiatrisk tvångsvård och lagen om rättspsykiatrisk vård.

 • Patientnämndernas Nationella nätverk på SKL i Stockholm 2018-09-11
  Information för SPF i Veddige 2018-10-05
  Nationell tjänstemannakonferens i Stockholm 2018-10-10 – 2018-10-11

 • Anmälningar för kännedom

 •   12

  Övrigt

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.