Hoppa över navigering
 • Ordförande tillsammans med en ledamot justerar protokollet.

   

 • Ordförande ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska följas av en föredragningslista. Nämnden ska ta ställning till om föredragningslistan för dagens sammanträde kan godkännas.

   

 • Patientnämndens kansli har tagit fram en rapport som innehåller en sammanfattande redovisning av Patientnämndens avslutade ärenden för perioden 2024-01-01 - 2024-03-31. I rapporten redovisas statistik för hur ärendena fördelas på verksamheter samt vilka huvud- och delproblem som angivits samt exempel och reflektioner utifrån patientärendena.

   

 • Resultatredovisning för perioden 2023-11-29 till 2024-05-13, en jämförelse görs mot samma tidsperiod förgående år, 2022-11-29 till 2023-05-13. 

  I presentationen redogörs statistik över inkomna patientärenden samt trender inom verksamhetsområden och kategorier.

   

 • Verksamhetschef Niyaz Hareni på Ortopedikliniken Hallands sjukhus informerar Patientnämnden om deras verksamhet samt arbete med patientsäkerhet och patientdelaktighet. Nämnden får även information om tillgänglighet och väntetider i vården. 

  • Regionpensionärsrådets temadag.
  • Information om Patientnämnden för Psoriasisförbundet i Katrineberg. 
  • Information om Patientnämnden för FUB Halland. 
  • Information om Patientnämnden för SPF Falkenberg. 
 • Patientnämnden Halland har under årets fem första månader arbetat utifrån beslutad verksamhetsplan med fokus på resultat avseende tillgänglighet, öka kunskaper om stödpersonsuppdraget, informationsspridning, analyser och rapporter samt en långsiktig och hållbar ekonomi.

  Under perioden har tre av fem mål i verksamhetsplanen uppnåtts.

   

 •   8

  Anmälningar för kännedom

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.