Hoppa över navigering
 • I samband med mötet den 2018-04-05 informerar Katarina Larborn, rehabiliteringssamordnare och Pia Ryberg samverkansansvarig från Försäkringskassan om arbetet med att förbättra underlagen för sjukskrivning. 

 • § 17

  Justering

 • § 18

  Godkännande av föredragningslista

 • § 19

  Val av sekreterare

 • Redovisning av den ekonomiska uppföljningen t.o.m. februari 2018 i förhållande till budget för Patientnämnden

 • § 21

  Sammanställning av ärenden

 • Patientnämnden har delegerat till kansliets handläggare att besluta om förordnande av stödpersoner till patienter som vårdas enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård och lagen om rättspsykiatrisk vård.

 • § 25

  Anmälningar för kännedom

 • § 27

  Övrigt

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.