Hoppa över navigering
 •   1

  Justering 2019

 •   2

  Godkännande av föredragningslistan

 • Uppföljningsrapport 2, 8 månader 2019, ska enligt riktlinjer för Region Hallands uppföljning, redovisas efter 8 månader. Rapporten ska lämnas in till regionstyrelsen senast 27 september 2019.

 • Syftet med verksamhetsinriktningen är att peka ut nämndens inriktning och prioriterade områden under 2020. Nämnden har utifrån nämndens inriktning, bearbetet verksamhetsinriktningen med utgångspunkt från nämndens uppdrag och tilldelade mål för att öka nämndens leveransförmåga.

 • Enligt attest- och utanordningsreglementet för regionen ska varje nämnd årligen utse en eller flera beslutsattestanter samt ersättare för dessa.
  Beslutsattestant ska fortlöpande informera nämnden om det ekonomiska och verksamhetsmässiga utfallet gentemot budget och kompletterande beslut.

 • Information lämnas om:

  • Regionala funktionshinderrådets referensgrupp 26 augusti kl 17:15
  • Dialogmöte med regionstyrelsens utskott 17 juni och 24 september
  • Leda och styra för hållbar jämställdhet 11 september kl 09:00  16:30, Katrinebergs folkhögskola
  • Länspresidiet 12 september, Laxbutiken
  • Folkhälsorådet 7 oktober kl 13:00 
  • World Mental Health Day, psykisk ohälsa, beroende och suicid, 10 oktober, Varbergs Teater
  • Psykisk ohälsa i Halland ett gemensamt ansvar 15 oktober  (Varberg) eller 31 oktober (Halmstad), 08:30 - 15:30, 350 kr
  • Regionala pensionärsrådet Temadag "Bästa livsplatsen efter 65" Katrineberg, 18 oktober kl 10:00 - 15:00
  • Att leda in i framtiden 2 december
  • Information gällande kopplingen mellan lokala nämnders kunskapsunderlag och mål och budget 2020
  • Nuläge i processen kring arbetet med lokala nämnders kunskapsunderlag
  • Dialog med kommunledningen?
  • Dialog med samhällsbyggnadskontoret under hösten?

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.