Hoppa över navigering
  • Nämnden ska årligen besluta om betalningsmodell för nästkommande år. Modellen
    ligger till grund för hur prissättningen görs i praktiken. Beslut gällande
    betalningsmodellen har informerats vid nämnden den 27 april 2018.

  • Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedels delegationsordning behöver revideras med utgångspunkt i att Dataskyddsförordningen eller GDPR (General Data Protection Regulation) började gälla 25 maj 2018 inom hela EU. All behandling av personuppgifter måste uppfylla de grundläggande principer som anges i dataskyddsförordningen. Dataskydds-förordningen gäller för alla myndigheter, företag och organisationer som behandlar personuppgifter. Inom Region Halland är nämnderna personuppgiftsansvariga inom sina egna områden. Personuppgiftsbiträden är leverantörer som exempelvis lagrar och säkerhetskopierar vår information enligt den personuppgiftsansvariges instruktioner.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.