Hoppa över navigering
  • Uppföljning av Hemsjukvård i Halland har pågått sedan 2015. Volymerna för hemsjukvården ligger totalt sett stabilt, både gällande antal inskrivna hallänningar och gällande åldersstrukturen. Total andel inskrivna hallänningar ligger på 4200-4300 personer, eller 1,3 % . Flödet i hemsjukvården, patientomsättningen ligger relativt stabilt över tid och ligger på 4,3 % per månad vilket innebär ca 170 personer (3,9 % 166 personer i augusti). I juli månad syntes en något lägre inskrivning 3,6 %. Åldersstrukturen för inskrivna hallänningar ligger fortsatt stabilt, av alla inskrivna är 3 av 5 patienter 80+ och totalt är 12,9% av Hallands 80+ inskrivna i hemsjukvården. Mellan kommunerna varierar det i hur stor utsträckning man skriver in 80+ befolkningen i hemsjukvården.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.