Hoppa över navigering
 •   1

  Justering 2018

 •   2

  Godkännande av föredragningslistan 2018

 •   4

  Uppdaterad hjälpmedelsöverenskommelse - Information

 •   5

  Tyngdprodukter - Information

 •   6

  Fika

 • Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten vård gäller sedan årsskiftet.
  Nytt arbetssätt enligt Hallands gemensamma Riktlinje gäller sedan 30 januari 2018.

  Bilagor

 • Dialog kring vilka indikatorer som ska följas.

 • Nämndens resultat efter tre månader visar ett överskott på 1 131 tkr.
  Hjälpmedelsverksamheten (inklusive Nutritionsuppdraget) redovisar under samma period ett överskott på 230 tkr.

  Inom det gemensamma uppdraget med Hemsjukvård har nämnden lagt fokus på pågående färdigställande av reviderad överenskommelse om Hemsjukvård. I juni 2017 tog Gemensamma nämnden beslut om att en revidering skulle genomföras av hemsjukvårds överenskommelse utifrån utvärderingens slutsatser. Strategisk grupp för socialtjänst och närliggande hälso-och sjukvård har utifrån detta haft i uppdrag att, i nära samarbete med den gemensamma nämnden, arbeta fram ett förslag till en reviderad överenskommelse om hemsjukvård i Halland utifrån utvärderingens resultat. Strategisk grupp beslutades inför gemensamma nämndens presidium den 7 september 2017 att en politisk styrgrupp ledd av regionråd skulle driva och äga arbetet med ersättningsmodellen. Politiska styrgruppen kom överens om en ersättningsmodell för 2018-2019 vid sammanträda kring detta ärende den 7 februari 2018. Det reviderade textförslaget till hemsjukvårds överenskommelse, att gälla från den 1 januari 2019, är planerat att tas av nämnden under april.
  Inom hemsjukvården har nämnden även följt större pågående samverkansprocesser som ”Nutritionsbehandling”, ”Trygg och effektiv utskrivning”, ”Läkarmedverkan”, och olika digitalisering- och utvecklingsinitiativ som pågår i samverkan och i de olika verksamheterna. Nämnden har även var aktivt delaktig i utvärdering och uppföljning gällande Hemsjukvård och Trygg och effektiv utskrivning, samt det löpande arbete som pågår med utveckling av indikatorer.
  Nämnden har även genomfört en gemensam utvecklingsdag med fokus på roll i processerna och tydliggörande av relationer och uppdrag. Några av frågorna som hanterats är:
  Nämndens roll som kvalitéts och utvecklingsnämnd; Vad kan nämnden göra för att bättre följa och utvärdera hur det ser ut i verkligheten; Hur kan nämnden bli mer aktiv i diskussioner kring utveckling?; Hemtagning av frågor och återkoppling i nämnden.
   

  Bilagor

 • I juni 2017 tog Gemensam nämnd Hemsjukvård och Hjälpmedel (GNHH) beslut om att en revidering skulle genomföras av hemsjukvårds-överenskommelsen utifrån slutsatserna som framkom av utvärderingens som gjordes våren 2017. Strategisk grupp för socialtjänst och närliggande hälso-och sjukvård fick utifrån detta i uppdrag att, i nära samarbete med den Gemensamma nämnden, arbeta fram ett förslag till en reviderad överenskommelse om hemsjukvård i Halland.

  Strategisk grupp beslutade inför GNHH:s presidium den 2017-09-07 att en politisk styrgrupp skulle driva och äga arbetet med ersättningsmodellen. Politiska styrgruppen kom överens om en ersättningsmodell för 2018-2019 vid sammanträdet den 7 februari 2018.

  Bilagor

 • A) Strategi för hälsa – Fallrisk

  B) Övergångsbestämmelse om betalningsansvar vid utskrivning från slutenvård

  C) Strategiskgrupp - Återkoppling från senaste möte

 • Återrapportering från respektive politiker samt regionens tjänsteman.

  .

 • § 31

  Godkännande av föredragningslistan 2018

 • § 32

  Anmälningar för kännedom

 • § 33

  Uppdaterad hjälpmedelsöverenskommelse - Information

 • § 34

  Tyngdprodukter - Information

 • Nämndens resultat efter tre månader visar ett överskott på 1 131 tkr.
  Hjälpmedelsverksamheten (inklusive Nutritionsuppdraget) redovisar under samma period ett överskott på 230 tkr.

  Inom det gemensamma uppdraget med Hemsjukvård har nämnden lagt fokus på pågående färdigställande av reviderad överenskommelse om Hemsjukvård. I juni 2017 tog Gemensamma nämnden beslut om att en revidering skulle genomföras av hemsjukvårds överenskommelse utifrån utvärderingens slutsatser. Strategisk grupp för socialtjänst och närliggande hälso-och sjukvård har utifrån detta haft i uppdrag att, i nära samarbete med den gemensamma nämnden, arbeta fram ett förslag till en reviderad överenskommelse om hemsjukvård i Halland utifrån utvärderingens resultat. Strategisk grupp beslutades inför gemensamma nämndens presidium den 7 september 2017 att en politisk styrgrupp ledd av regionråd skulle driva och äga arbetet med ersättningsmodellen. Politiska styrgruppen kom överens om en ersättningsmodell för 2018-2019 vid sammanträda kring detta ärende den 7 februari 2018. Det reviderade textförslaget till hemsjukvårds överenskommelse, att gälla från den 1 januari 2019, är planerat att tas av nämnden under april.
  Inom hemsjukvården har nämnden även följt större pågående samverkansprocesser som ”Nutritionsbehandling”, ”Trygg och effektiv utskrivning”, ”Läkarmedverkan”, och olika digitalisering- och utvecklingsinitiativ som pågår i samverkan och i de olika verksamheterna. Nämnden har även var aktivt delaktig i utvärdering och uppföljning gällande Hemsjukvård och Trygg och effektiv utskrivning, samt det löpande arbete som pågår med utveckling av indikatorer.
  Nämnden har även genomfört en gemensam utvecklingsdag med fokus på roll i processerna och tydliggörande av relationer och uppdrag. Några av frågorna som hanterats är:
  Nämndens roll som kvalitéts och utvecklingsnämnd; Vad kan nämnden göra för att bättre följa och utvärdera hur det ser ut i verkligheten; Hur kan nämnden bli mer aktiv i diskussioner kring utveckling?; Hemtagning av frågor och återkoppling i nämnden.

  Analys

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.