Hoppa över navigering
 •   1

  Information till nämnden 2017

 •   4

  Utvärdering av överenskommelse om hemsjukvården och hjälpmedelsavtalet

 • Antal hallänningar som är inskrivna i hemsjukvård ligger konstant på runt 4200-4400 sedan överenskommelsen om hemsjukvård trädde i kraft för ett och ett halvt år sedan. Likaså har åldersstrukturen på inskrivna hallänningar i hemsjukvården legat stabilt under mer än ett år:
  3 av 5 > 80 år
  1 av 5 65-79 år
  1 av 5 < 65 år

  Skillnaden kommunerna emellan beror mer på demografiska skillnader, till exempel yngre befolkning i Kungsbacka, än på olika bedömningar. Patientomsättningen, inskrivningar per månad, ligger på ca 4 procent, cirka 170 patienter, och har gjort så senaste halvåret. Vi ser en minskning av det totala antalet enstaka hembesök över tid, trots att antalet patienter är konstant. Detta talar för en mer likvärdig bedömning. Mer kan göras för att samordna rutiner och bedömningar över hela Halland, och detta är något genomförandegruppen kommer att fokusera på under december och januari.

  Sammanfattningsvis menar genomförandegruppen att en riktigt kraftfull analys kan göras först när det finns möjlighet att per indikator, framförallt gällande "utskrivningsklara" och "oplanerad återinskrivning", särskilja hemsjukvårdspatienter från övriga patienter som bor på särskilt boende eller enbart tillhör närsjukvården.

  Den palliativa förvaltargruppen kommer att fokusera mer på erfarenhetsutbyten mellan kommuner och verksamheter i fortsättningen, då det kan konstateras att resultaten för palliativ vård har ganska stora variationer kommuner emellan.

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.