Hoppa över navigering
 • § 70

  Justering 2017

 • § 71

  Godkännande av föredragningslistan 2017

 • § 72

  Anmälan av delegationsbeslut 2017

 • § 73

  Anmälningar för kännedom

 • Vad är Framtidens vårdinformationsstöd (FVIS)? Marie Palerius, PL berättar om projektet FVIS, innehåll och vad det kommer att innebära för Regionen med tillhörande kommuner.

 • Genomgång av riskanalys inför internkontrollplan 2018 har genomförts av gemensamma nämnden tillsammans med verksamheten utifrån regionens reglemente. Samtliga riskmoment har också genomgåtts och diskuterats i nämnden den 17 november 2017. Den modell för riskanalys som används är gemensam inom Region Halland.

  Den interna kontrollplanen för 2018 innehåller områden där den genomförda riskanalysen har visat på sådana konsekvenser och sannolikhet för inträffande att det har bedömts som adekvat att ha med just dessa delar. Redovisning av nämndens uppföljning av den interna kontrollen sker i enlighet med regionens riktlinjer.

 • Återrapportering från respektive politiker samt regionens tjänsteman av överförandet den 7 april 2015.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.