• § 46

    Justering 2017

  • § 47

    Godkännande av föredragningslistan 2017

  • § 48

    Anmälningar för kännedom

  • Genomförandegruppens övergripande bedömning är att hemsjukvården svarar upp bra utifrån parametrarna kunskapsbaserad, säker, individanpassad, tillgänglig och jämlik hemsjukvård.

  • Återrapportering från respektive politiker samt regionens tjänsteman av överförandet den 7 april 2015.Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.