Hoppa över navigering
 • § 46

  Justering 2017

 • § 47

  Godkännande av föredragningslistan 2017

 • § 48

  Anmälningar för kännedom

 • Genomförandegruppens övergripande bedömning är att hemsjukvården svarar upp bra utifrån parametrarna kunskapsbaserad, säker, individanpassad, tillgänglig och jämlik hemsjukvård.

 • Återrapportering från respektive politiker samt regionens tjänsteman av överförandet den 7 april 2015.Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.