Hoppa över navigering
 • § 60

  Justering

 • § 61

  Godkännande av föredragningslistan

 • Redovisning av Indikatorrapport januari – augusti 2021 för uppföljning av Trygg & effektiv utskrivning från slutenvården och Hemsjukvård i Halland.

 • Dagens tema: "Hur uppfattar personalen ute i verksamheterna rutinerna för Trygg och effektiv utskrivning"?

  Återrapportering från ledamöterna gällande aktuellt läge i hemkommun/nämnd. 

 • Förslag till ändringar i övergripande riktlinjer för inkontinens och vårdriktlinjer för hjälpmedel 2022 har utarbetats av hjälpmedelscentrum.

  Grundprincipen för hjälpmedelsverksamheten är att alla invånare i Halland ska erhålla hjälpmedel, inkontinens och nutrition på lika villkor.

  Övergripande riktlinjerna ger allmän information om samhällets hjälpmedelsförsörjning och om vilka riktlinjer och regler som gäller i Halland.

  Vårdriktlinjer beskriver bland annat målgrupp, kriterier och mål med hjälpmedlet. Övergripande riktlinjer och vårdriktlinjer ska ge vägledning åt förskrivare och chefer.

 • Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel arbetar med att peka ut eventuella risker inom nämndens ansvarsområde, som kommer hanteras som underlag i arbetet med internkontrollplan för 2022.

 • I enlighet med Region Hallands reglemente, samt 6 kap. 18 § KL ska nämnden besluta om sammanträdestider för kommande år. Enligt förslag från presidiet ligger Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedels sammanträden på fredagar klockan 09:00-12:00.

  Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel föreslås hålla sina sammanträden under 2022 enligt nedan sammanträdesplan:

  11 februari              

  25 mars (temadag kl. 09:00-15:00)

  29 april           

  3 juni          

  23 september             

  21 oktober

  18 november

  16 december

   

   

 • Vid dagens sammanträde lämnas information om:

  • Svar på fråga hur rutinerna ser ut gällande hantering av läkemedel i hemmet

  • Revidering av Hjälpmedelsavtal
 • § 68

  Anmälningar för kännedom

 • Områdeschef svarar på fråga kring hjälpmedelsavgifter som ställdes på förra mötet.

  I samband med rapporteringen kom frågan upp hur återvinning/återanvändning av hjälpmedel ser ut. Frågan besvaras på kommande nämndssammanträde.  

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.