Hoppa över navigering
 • § 70

  Justering

 • § 71

  Godkännande av föredragningslista

 • Förslag till ändringar i övergripande riktlinjer för inkontinens och vårdriktlinjer för hjälpmedel 2022 har utarbetats av hjälpmedelscentrum.

  Grundprincipen för hjälpmedelsverksamheten är att alla invånare i Halland ska erhålla hjälpmedel, inkontinens och nutrition på lika villkor.

  Övergripande riktlinjerna ger allmän information om samhällets hjälpmedelsförsörjning och om vilka riktlinjer och regler som gäller i Halland.

  Vårdriktlinjer beskriver bland annat målgrupp, kriterier och mål med hjälpmedlet. Övergripande riktlinjer och vårdriktlinjer ska ge vägledning åt förskrivare och chefer.

   

 • § 73

  Information om återvinning/återanvändning av hjälpmedel

 • Vid dagens sammanträde lämnas information om:
   

  • Information om Kartläggning av sortiment avseende egenvårdsprodukter och uthyrning av verksamhetsutrustning
  • Trygg och effektiv utskrivning
 • Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel har på sitt sammanträde den 29 oktober 2021 behandlat ärendet riskanalys. Regionkontoret har utifrån framtagen riskanalys upprättat förslag till Internkontrollplan 2022. Redovisning av nämndens uppföljning av den interna kontrollen kommer att ske i enlighet med regionens riktlinjer.

 • Information och dialog om Trygg och effektiv utskrivning från psykiatrin, enligt avstämning på nämndssammanträde 29/10. 

 • Dagens tema: Inspel indikatorer i indikatorsrapport - saknas några indikatorer/inaktuella indikatorer?

  Återrapportering från ledamöterna gällande aktuellt läge i hemkommun/nämnd. 

 • § 78

  Anmälningar för kännedom

 • § 79

  Övriga frågor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.