Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av dagordning

 •   3

  Anmälan av delegationsbeslut

 •   4

  Inkomna och utgående skrivelser

 • Driftnämnden Närsjukvård får regelbunden information om ekonomi och patientlistning för Närsjukvården Hallands Vårdcentraler. Rapporteringen till nämndsammanträde 26 mars avser listning och ekonomi till och med februari 2020.

  Bilagor

 • Kvälls- och helgmottagningen i Laholm bedrivs gemensamt av samtliga vårdcentraler i Laholm och verksamheten driftas av Vårdcentralen Centrum Laholm. Under en längre tid har patientbesöken på vardagskvällarna varit få, i snitt drygt 2 patienter per kväll, vilket inte motiverar en egen verksamhet.

  Driftnämnden Närsjukvård föreslås att ändra öppettiderna för den gemensamma kvälls- och helgmottagningen till att bara omfatta helgmottagning. Förändringen innebär att kvällsmottagningen måndag-fredag kl.17.00-19.00 stängs och helgmottagningen fortsätter med samma öppettider. Förändringen föreslås att gälla från den 1 juni 2020. Samråd har skett med de privata aktörerna som är delaktiga i kvälls- och helgmottagningen och de är positiva till förändringen.

  För att möta de patientbehov som finns på vardagarna avser Vårdcentralen Centrum Laholm att förlänga nuvarande öppettider från måndag-fredag kl. 08.00-17.00 till måndag-fredag kl. 08.00-18.00. Att förlänga öppettiderna på Vårdcentralen Centrum Laholm innebär en ökad tillgänglighet för planerade besök och för patienter med akuta besvär.

  Bilagor

 • På Fiskaregatan 2-8 i Halmstad hyr Närsjukvården, Regionservice samt Regionkontoret administrativa lokaler av Region Halland. Regionfullmäktige har tagit beslut, RF § 7/2019, att sälja fastigheten Bredsidan 10 på Fiskaregatan 2-8. Närsjukvården och de andra verksamheterna som hyr lokaler där måste omlokaliseras.

  Närsjukvården har gett Regionfastigheter i uppdrag att ta fram förslag på nya lokaler för Närsjukvårdens administration i Halmstad. Närhet till järnvägsstation och Regionkontor har varit viktiga kriterier för val av ny lokal.

  Efter att Regionfastigheter gjort en genomlysning av lokalmarknaden i Halmstad har man funnit en lämplig lokal på Brogatan 13 i centrala Halmstad. Denna lokal har en yta på 341 kvadratmeter och bedöms vara den mest lämpliga ur både verksamhetsmässig och ekonomisk synpunkt.

  Bilagor

 •   8

  Information från arbetsutskottet angående Familjecentraler

 •   9

  Aktuell information

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.