Hoppa över navigering
 •   1

  Justering 2021

 •   2

  Godkännande av föredragningslistan 2021

 •   3

  Beslutsförslag Uppföljningsrapport 1 2021, lokal nämnd Laholm

 •   4

  Revisionens grundläggande granskning av styrning, kontroll och måluppfyllelse avseende verksamhetsåret 2020

 •   5

  Kunskapsuppdraget 2020-2022

 •   6

  Information från presidium och tjänstepersoner 2021

 • Delegationsbeslut enligt 3.9.4.0 Styra – leda – organisera lokal nämnd Laholms förteckning över delegerade ärenden.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.