Hoppa över navigering
  • § 17

    Justering 2018

    • Workshop verksamhetsinriktning 2019
  • Laholmsnämnden beslutade vid sammanträdet den 19 februari 2018 § 7 att ta fram ett kunskapsunderlag som fokuserar på målgruppen unga som riskerar att bli mångbesökare inom vården. Syftet är att undersöka hur man kan arbeta hälsofrämjande och förebyggande med psykisk hälsa för att undvika att unga blir mångbesökare.

    I september 2018 ska lokala nämnder återigen lämna över ett kunskapsunderlag till regionstyrelsens utskott, denna gång som ett inspel inför mål och budget 2020. Då de lokala nämnderna under 2017 konstaterade att det fanns stora behov för gruppen unga med psykisk ohälsa har det funnits en vilja att fortsätta arbeta med kunskapsunderlag riktade mot denna specifika grupp.

  • Enligt 6 kapitlet § 37 samt 7 kapitlet § 5 i Kommunallagen kan nämnd delegera till utskott, ledamot eller anställd i kommunen att fatta beslut på nämndens vägnar. Beslut som fattas enligt delegationsordningen ska anmälas till nämnden och redovisas skriftligen till detta ärende.

  • Följande inkomna skrivelser anmäls till protokollet:

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.