Hoppa över navigering
 • § 88

  Justering 2017

 • Den lokala nämnden i Laholm arbetar systematiskt med uppföljning av måluppfylland, verksamhetsplan och uppföljning av de ekonomiska ramarna. Detta sker dels genom de båda uppföljningsrapporterna och årsbokslutet, men även genom att nämnden däremellan månadsvis belyser den ekonomiska utvecklingen och aktiviteter av större vikt som genomförts utifrån de av nämnden beslutade målen och verksamhetsplaneringen.

 • Laholmsnämnden har under två dagar arbetat med nämndens grunduppdrag och prioriteringar utifrån styrdokument, reglemente, utförd verksamhet under 2017 och av regionstyrelsen beslutade prioriteringar för 2018. Utifrån detta har Laholmsnämnden identifierat viktiga områden att arbeta vidare med under verksamhetsåret 2018, vilket har synliggjorts i 2018 års verksamhetsplan

 • Information om arbetet med Föräldrar Emellan 2017

 • Vid sammanträdet redovisas och diskuteras Laholmsnämndens genomförda och planerade aktiviteter 2017.

  Genomförda aktiviteter 14 november - 4 december

  1. Föräldrar Emellan, 15 november - ordförande och ledamöter
  2. Dialogmöte om samhällsutveckling, 20 november - presidiet, strateg
  3. Dialogmöte med pres för GNHH och Soc, 20 november - presidiet
  4. Bästa Samverkansplatsen, 23 november - strateg
  5. Länspresidiet 1 december Halmstad - presidiet, nämndtjänsteman

  Planerade aktiviteter

  1. Teaterföreläsning Hjärnkoll, 11 december - strateg
  2. Regional konferens kring brott, 14 december - ledamot, nämndtjänsteman, strateg
  3. Läsevenemang stadsbiblioteket, 16 december - ordförande, ledamöter, nämndtjänsteman, strateg
  4. Dialogmöte om samhällsutveckling, 18 december - presidiet, nämndtjänsteman, strateg
  5. Dialogmöte med RS-au 19 december- presidiet, nämndtjänsteman
Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.