Hoppa över navigering
  •   1

    Justering

  •   2

    Godkännande av föredragningslistan

  •   3

    Närvarorätt

  • Driftnämnden Hallands sjukhus har tidigare beslutat (§30/2021) om att godkänna reinvestering av takpendlar och väggfast utrustning på intensivvårdsavdelningen i Halmstad till en kostnad av 6 743 000 kronor. På grund av flera orsaker har kostnaden för reinvesteringen blivit dyrare än vad som beskrevs inför nämndens första beslut. Det har tillkommit behov av hyrespåverkande lokalanpassningar kopplat till reinvesteringen i takpendlar där nivån på hyrespåverkan ligger inom sjukhuschefens beslutsmandat enligt regionens fastställda riktlinje för fastighetsprocessen. Beslutsunderlag föreligger från förvaltningen.   

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.