Hoppa över navigering
  • Med utgångspunkt från regionstyrelsens prioritering och resursfördelning utifrån regionfullmäktiges beslut om mål och budget 2018 och plan 2019-2020 har driftnämnden beslutat om internbudget och sjukhuschefen har fastställt en verksamhetsplan för förvaltningen med indikatorer för uppföljningen. Driftnämnden har mottagit riktlinjer för Region Hallands uppföljning 2018 från regionstyrelsens arbetsutskott.
     
    Från förvaltningen föreligger redovisning av uppföljningsrapport till och med augusti 2018. I uppföljningsrapporten redovisas en uppföljning av beslut enligt ovan i tillämpliga delar. Av uppföljningsrapporten framgår att utfallet för perioden är minus 131 mnkr, där egen verksamhet står för minus 104 mnkr. Prognosen för helåret är oförändrad på minus 215 mnkr, där egen verksamhet står för minus 165 mnkr och regionvård för minus 50 mnkr

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.