Hoppa över navigering
  • Förslag föreligger att tillföra driftnämndens delegationsordning ytterligare en delegation som innebär att verksamhetschef FoU vid Regionkontoret kan på nämndens vägnar besluta om utlämnande av patientuppgifter från vårdinformationssystem eller databaser för verksamhetsuppföljning, kvalitetssäkring och forskning. Med anledning av förändringar inom Ambulans, diagnostisk och hälsa föreligger förslag att ändra nämndens delegationsordning så att konsulent inom området funktionsstöd ADH är den funktion som på nämndens vägnar kan besluta om bidrag till anpassningskurser vid folkhögskola.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.