Hoppa över navigering
  • Enligt fastställt reglemente för intern kontroll ska respektive nämnd/styrelse varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. Driftnämnden har i enlighet med reglementet beslutat (§29/2015) om regler och anvisningar för nämndens interna kontroll. Driftnämnden har beslutat (§9/2018) om nämndens interna kontrollplan för 2018 efter genomförda riskanalyser. Från förvaltningen föreligger en uppföljning av nämndens interna kontrollplan 2018.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.