Hoppa över navigering
 • Välkommen till ett informations- och dialogmöte med regionens förtroendevalda revisorer. Det formella sammanträdet den 4 oktober kommer att ajourneras för detta möte.
    
  Inför mötet har revisorerna skickat in ett antal frågeställningar/ dialogområden enligt nedan.
     
  Beslutade frågeställningar/dialogområden

  • Hur påverkas er nämnds ekonomi av den ökade inflationen? Behöver ni vidta några aktiva åtgärder för att klara en ekonomi i balans?
  • Hur är status gällande kompetensförsörjning för er verksamhet? Vilka utmaningar har ni?
  • Har ni varit involverade i arbetet med att ta fram en lokalförsörjningsplan för regionen? Vilka utmaningar finns inom lokalförsörjningen?
  • Hur har er verksamhet arbetat för att bidra till den gröna omställningen?
  • Kommer det/har det skett några verksamhetsförändringar/organisationsförändringar - vilken påverkan har det inneburit.
  • När ni ser tillbaka på denna mandatperiod - vad är ni mest stolta över? Vad har varit de största utmaningarna?
  • Vilka är de största utmaningarna den kommande mandatperioden för er nämnd?
  • Översiktlig redovisning av nämndens verksamhetsområden.
  • Redovisning av internkontrollen
  • Redovisning av måluppfyllelse (prognos)
  • Prognos för UR2. (ekonomi)
  • Hur fortgår arbetet med effektiviseringar?
  • Hur går arbetet med de rekommendation som framkom i granskning av ambulanssjukvården utifrån inlämnat svar?
  • Pågår en planering för en ny ambulanscentral?

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.