Hoppa över navigering
 • Charlotte Sommar, Psykolog inom Region Halland, informerar om Region Hallands handlingsplan för suicidprevention.  

  I Sverige dör ca 1 500 personer av suicid varje år. Inom Region Halland är motsvarande siffra ca 40 personer.  Orsaken är att sårbarhetsfaktorer samspelar med psykisk sjukdom, personlighet och/eller sociala faktorer och den psykiska smärtan blir så stor att personen inte ser en annan utväg än att ta sitt liv. Antalet suicidfall har minskat i Sverige sedan 80-talet.

  I den suicidala processen finns ofta ambivalens ända in i slutet och de som har överlevt en suicidhandling blir alltid lättade för att de misslyckades eller blev övertalade att inte genomföra handlingen. 

  När man blir deprimerad ser man allt runt omkring i svart. Tankarna och viljan gör att man kan hamna i en suicidal process även om man inte har en typisk personlighet för det. 

  Regionens handlingsplan för suicidprevention innehåller sex fokusområden.

  • Främja det friska och minska stigma
  • Suicidprevention i fysisk miljö 
  • Skolbaserad prevention
  • Kompetensutveckling
  • Stärkt vårdkedja och samverkan
  • Stöd till efterlevande

  Sorgen efter suicid är ofta mer komplicerad än efter andra dödsfall. Det pågår ett arbete med att ta fram broschyrer och skrifter. 

  Lennart: Det är anmärkningsvärt att det inte finns ett fokusområde för äldre. Äldre har näst högst suicidincidens. Jag tycker inte om begreppet ”psykisk ohälsa”. Det handlar om en normalvariant av livet. Det är viktigt att skilja på det. Åldersdepression är ett mycket vanligt tillstånd.

  Charlotte: Vi har inte glömt bort de äldre, vi har arbetet intensivt under hösten för att hitta strategier för att fånga upp de äldre i vårt arbete. De äldre har en klart ökad risk. För de äldre handlar det mycket om att minska ensamheten. 

  Rolf: Vem är det som söker upp den efterlevande efter en suicidhandling?

  Charlotte: Tyvärr har vi inte ett system idag som går ut på att vi kan ringa upp efterlevande och erbjuda hjälp. Den efterlevande behöver själv söka hjälp. 

  Bilagor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.