Hoppa över navigering
 •   1

  Justering

 •   2

  Godkännande av föredragningslistan

 • Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har genomfört en tillsyn på särskilda boenden (SÄBO) inom Region Halland med koppling till covid-19-pandemin. Därefter har IVO begärt in en redovisning av hur Region Halland ämnar fortsatt säkerställa att äldre som bor på särskilt boende får vård och behandling utifrån den enskildes behov vid misstänkt eller konstaterad covid-19. Vid dagens sammanträde lämnas information om Region Hallands åtgärder utifrån de brister som IVO identifierat

  Bilagor

 • Vid dagens sammanträde lämnas information om  status/utveckling, resurser och effekter gällande corona/covid-19-pandemin regionalt.

 • Projekt ”Läkarmedverkan i hemsjukvården” startade i maj 2015 som ett samverkansprojekt mellan kommunerna och Region Halland, finansierad med statliga medel. Från 2018 har projektet drivits av Driftnämnden Närsjukvård och läkarinsatsen har enbart kommit från närsjukvården.

  Regionkontoret fick i mars 2019 i uppdrag att utreda hur ”Projekt Läkarmedverkan” kan avslutas och föras över i ordinarie drift och behålla de ambitionsökningar projektet inneburit. Tiden för det förlängda projektet löper ut 2020- 12-31. Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott beslutade i maj 2020 att uppdraget att driva ”Läkaransvar i hemsjukvården” ges till Driftnämnden Närsjukvård som ett bonnemangsfinansierat särskilt uppdrag inom Vårdval Halland närsjukvård.

  Uppdraget gäller hela Halland och innefattar att ansvara för läkarinsatsen i kommunens korttidsboenden samt akuta hembesök för patienter inskrivna i hemsjukvården i ordinärt boende med start 2021-01-01.

 •   7

  På gång inom regionen

 •   8

  Övriga frågor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.