Hoppa över navigering
 • Regionpensionärsrådets protokoll justeras digitalt av ordförande och en ledamot. 

 •   2

  Godkännande av föredragningslista 09:00

 • Regionpensionärsrådets ordförande Mikaela Waltersson (M) hälsar gamla och nya ledamöter välkomna till mandatperiodens första sammanträde. 

   

   

 • Verksamhetsföreträdare för sjukresor och färdtjänstresor föredrar information kring vad är det för skillnad på färdtjänst -och sjukresa, kostnadsstruktur, eventuella subventioner, bokningsrutiner, betalningsrutiner med mera inom respektive verksamhet. Det ges också tid för rådet att ställa frågor. 

   

 • Rapport från ordförande kring aktuella frågor inom Region Halland. 

   

   

 • Rådet fastställde sammanträdesplanen för år 2023 den 2:a december 2022. Eftersom några av sammanträdena krockar med andra beslutade sammanträden inom Region Halland behöver sammanträdesplanen revideras. 

   

  Förslag på datum för rådets sammanträden under 2023 är följande: 

  • 17 februari kl.  9-12
  • 24 mars  kl. 9-12
  • 21 april  kl. 9-15 (Temadag på Katrinebergs folkhögskola)
  • 16 juni (Nytt!)  kl. 9-12
  • 6 oktober (Nytt!)  kl. 9-12
  • 15 december (Nytt!)  kl. 9-12

   

   

   

 •   8

  Skrivelse till Regionpensionärsrådet: Regionens pensionärsorganisationer kräver screening för osteoporos 10:05

 • Inför dagens sammanträde har följande frågor inkommit från pensionärsorganisationernas samråd:

  • Hur många timmar är avsatt för läkarinsats på särskilda boenden? Anses tiden som tillräcklig av regionen? Vi har fått synpunkter på att den är otillräcklig. 
  • Hur informeras allmänheten om chatt-funktionen på vårdcentralerna och gäller möjligheten samtliga vårdcentraler i Halland?
  • Det finns ingenstans att ta vägen och vänta för medföljande vid besök på akutmottagningen när sjukhusen är stängt på natten. Hur tänker regionen om detta? 
  • Går Regionpensionärsrådets protokoll till Regionstyrelsen?

   

  Vid sammanträdet lämnas svar på ovanstående frågor. 

 • Inför rådets temadag den 21 april 2023 på Katrinebergs folkhögskola. Följande teman är inbokade: 

  1. Information om hemsjukvårdsavtalet 

  2. Vårdcentralen Fjärås: information om äldremottagningen 

  3. Christian Rück, psykiater Karolinska institutet: om psykisk (o)hälsa/psykisk sjukdom. 

  4. Charlotta Eriksson, läkemedelsstrateg: läkemedelshantering för äldre 

  Vid dagens sammanträde finns utrymme för att diskutera programmet ytterligare, om speciella frågor eller önskemål finns. 

 • Vid sammanträdet får rådet information om en granskningsrapport från de förtroendevalda revisorerna i Region Halland. Rapporten handlar om processen för utskrivningsklara patienter från specialistvården. 

  Revisorernas bedömning är att regionstyrelsen i allt väsentligt utövar en tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll över samverkan kring utskrivningsklara patienter. 

   

  Vid sammanträdet får nämnden också information kring det aktuella läget för Trygg och effektiv utskrivning. 

  Bilagor

 •   12

  Övriga frågor 11:05

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.