Hoppa över navigering
 • Protokollet justeras digitalt, av ordförande och en ledamot. 

 •   2

  Godkännande av föredragningslista

 •   3

  Anmälan av protokoll från föregående sammanträde 2023-02-17

 • Resterande ordinarie sammanträden under år 2023 fokuserar på vart och ett av fyra aktuella teman: IT och digitalisering, Kompetensförsörjning, Regional fysisk planering samt Framtidens hälso- och sjukvård.

   

  Temat vid dagens sammanträde är: IT och digitalisering inom Region Halland. Verksamhetsföreträdare för Region Hallands organisation för IT- och digitaliseringsfrågor har bjudits in för att föredra information- och föra dialog med rådet om följande:

   
  • Digitalisering i Region Halland
   • Varför är digitalisering viktigt?
   • Vad är vägen framåt för oss?
   • Hur arbetar vi med uppgiften?
  • Några stora utvecklingsområden – vad gör vi och vad blir skillnaden för invånare och patienter?
   • FVIS – Framtidens vårdinformationsstöd 
   • Digital tillgänglighet 
    • Chatt och digifysiska besöksformer
    • Egenmonitorering
   • Informationsdriven vård och AI
   • Digitalisering inom Kollektivtrafiken 
  • Integritet och informationssäkerhet 
   • Hur skyddar vi oss mot dem som inte vill oss väl?
  • På vilket sätt kan rådet bidra för ett så bra resultat som möjligt?
  • Inför temadagen 21/4
  • Övriga frågor och funderingar?

   

   

 • Rådets pensionärsorganisationer har lagt fram förslag till önskade teman och fokusområden för mandatperioden 2023 - 2026. 

 •   6

  Övriga frågor

 • Protokollet justeras digitalt, av ordförande och en ledamot. 

 • § 12

  Godkännande av föredragningslista

 • Resterande ordinarie sammanträden under år 2023 fokuserar på vart och ett av fyra aktuella teman: IT och digitalisering, Kompetensförsörjning, Regional fysisk planering samt Framtidens hälso- och sjukvård.

  Temat vid dagens sammanträde är: IT och digitalisering inom Region Halland. Verksamhetsföreträdare för Region Hallands organisation för IT- och digitaliseringsfrågor har bjudits in för att föredra information- och föra dialog med rådet om följande:

   

  • Digitalisering i Region Halland
   • Varför är digitalisering viktigt?
   • Vad är vägen framåt för oss?
   • Hur arbetar vi med uppgiften?
     
  • Några stora utvecklingsområden – vad gör vi och vad blir skillnaden för invånare och patienter?
   • FVIS – Framtidens vårdinformationsstöd 
   • Digital tillgänglighet 
    • Chatt och digifysiska besöksformer
    • Egenmonitorering
   • Informationsdriven vård och AI
   • Digitalisering inom Kollektivtrafiken 
     
  • Integritet och informationssäkerhet 
   • Hur skyddar vi oss mot dem som inte vill oss väl?
     
  • På vilket sätt kan rådet bidra för ett så bra resultat som möjligt?
  • Inför temadagen 21/4
  • Övriga frågor och funderingar?

   

   

   

 • Rådets pensionärsorganisationer har lagt fram förslag till önskade teman och fokusområden för mandatperioden 2023 - 2026. 

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.