Hoppa över navigering
 •   1

  Justering

 •   2

  Godkännande av föredragningslistan

 • Anmälan av protokoll från föregående sammanträde  2021-06-04.

  Bilagor

 • Rapport från ordförande.

 • Förslag till sammanträdesplan 2022:

  • 18 februari 
  • Temadag 22 april
  • 30 september 
  • 2 december
 • Föreslagna teman:

  1. Kollektivtrafikplan
  2. Fjärås äldremottagning och samverkan med hemsjukvården.
  3. Erfarenheter från pensionärsorganisationerna för att möta ensamhet och psykisk ohälsa.
  4. Munhälsans betydelse för en frisk ålderdom.
 • Rådet för en diskussion om Pensionärsorganisationernas gemensamma yttrande gällande Tillväxtstrategin.

  Helene Andersson (C): Viktigt yttrande!  Ert svar belyser att man missta seniordelen och vi får vi se över hur vi kan få in det i den slutgiltiga Tillväxtstrategin.

  Patrik T Nilsson (S): Bra att ni belyser hur äldre ska nå samhällstjänster och jämlik hälsa.

  Bilagor

 • Regionala chefsläkaren Anders Åkvist informerar om vaccination mot Bältros, han redogör för händelseförloppet, tidiga symptom, som bland annat anges på 1177.se, de olika vaccinationsalternativen och högkostnadsskydd för vaccinering samt tredje dos vaccin mot covid-19 och vaccination mot säsongsinfluensan 2021.

   Speciellt nämner han:

  Bältros

  • Efter genomgången infektion med vattkoppor, med eller utan symtom, finns virus sovande kvar (latent) i nervceller i kroppen.
  • Den vilande infektionen kan senare i livet blossa upp igen och den drabbade får då bältros.
  • Minst var femte människa får bältros någon gång i livet.
  • Sjukdomen är vanligast bland de över 50 men alla som har haft vattkoppor kan drabbas.
  • Det finns två olika vaccin:
  1. Zostavax
   • levande vaccin

   • kostar ca 1500 kr/dos

   • 1 dos

   • ger ca 50% skydd mot sjukdom

  2. Shingrix
   • avdödat vaccin

   • kostar ca 2000 kr/dos

   • 2 doser med cirka 2 månaders mellanrum

   • ger ca 90% skydd mot sjukdom 

  • Högkostnadsskydd för vaccinering:
   • Zostavax ingår inte då det inte är ett tillräckligt bra vaccin.
   • Effekten är låg (50 %)
   • Levande vaccin kan inte ges till de som har störst behov (de med nedsatt immunförsvar)
   • Shingrix är relativt nytt i Sverige och erbjuds för närvarande bara på vissa vaccinationsmottagningar till självkostnadspris. 
   • Kan bli aktuellt, värdering pågår om rekommendation och subvention, ännu inte klart.

  Tredje dos vaccin mot säsongsinfluensan

  • Folkhälsomyndigheten rekommenderar till personer som på grund av sjukdom eller behandling har kraftigt nedsatt immunförsvar.
  • Enligt Folkhälsomyndigheten cirka 40 000 personer i Sverige (skulle motsvara cirka 1200 i Halland)
  • Specialistläkare på sjukhuset väljer ut och meddelar aktuella patienter. Vaccinationen startar närmsta veckorna.

  Vaccination mot säsongsinfluensan 

  • Kostnadsfri tillsvidare för alla i medicinska riskgrupper, alla över 65 år samt hushållskontakter till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar.
  • ”Högdosvaccin”, vaccinsorter som visats ha bättre skyddseffekt för äldre, används för första gången, till äldre som bor på särskilt boende och de som är inskrivna i hemsjukvård.
  • Rekordmycket vaccin är beställt!
  • Vaccinationsstart 3 november 2021
  • Vaccination sker på vårdcentralerna, tidsbokning gäller
  • Vaccinationen sker stegvis, där de över 65 år och medicinska riskgrupper går först. Övriga vaccineras efter 1 december 2021.
 • Inga övriga frågor

 • Sten Eric Svensson (PRO)  informerar om sin skrivelse. Livmoderhalscancer drabbar ca. 550 kvinnor årligen och ca 95% av fallen orsakas av Humant papillomvirus (HPV).  Årligen dör ca 150 kvinnor i livmoderhalscancer. Inom det allmänna vaccinationsprogrammet för barn erbjuds alla barn i årskurs 5 sedan 2020, flickor sedan 2016, HPV vaccin. Därmed har många kvinnor ännu inte fått vaccinet. Skrivelsen förespråkar att alla kvinnor HPV vaccineras vid första screenings tillfället.

  Lennart Wilhelmsson (SPF): HPV - vaccinet skyddar mot olika typer av HPV som orsakar cancer, tex livmoderhalscancer. Om man vaccinera alla kommer man att får bort HPV. Det är dyra behandlingar och ingrepp för att ta bort cellförändringar. Det görs ca 150 ingrepp om året i Halland. Det finn stora vinster att hämta.  Efter 65 års ålder erbjuds kvinnor inte att ta cellprov. Kvinnor borde får ta cellprov livet ut. Det är också problem att få patienter till screeningen. Det beror på socioekonomisk skillnader i samhället. Region Halland borde gå före med detta och även med screening för bröstcancer.

  Lise-Lotte Bensköld Olsson (S): Detta diskuteras i samverkansnämnderna Södra sjukvårdsregionen och Västra sjukvårdsregionen. Det är nationellt högaktuellt. Vi får mer kunskap hela tiden. Vi diskuterar det  i regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott. Det vi gör i Halland är att avvakta nationell riktning och man diskuterar det nationellt i SKR. Regionalt cancercentrum (RCC) driver frågan. Jag instämmer med Lennart Wilhelmsson gällande att det är svårt att få individer till screening.

  Anders Åkvist: Det pågår arbete. Det leder till stort lindande och bör göras något. Jag vet inte exakt hur långt evidensen kommit. Hälsoekonomiska aspekter vägs in.  Vi tar med oss skrivelsen och ser vad vi har för kunskap gällandet detta på regionkontoret.

   

  Bilagor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.