Hoppa över navigering
 • § 24

  Justering

 • § 25

  Godkännande av föredragningslista

 • § 26

  Anmälan av protokoll från föregående sammanträde 2023-06-16

 • Den 6 december förväntas Regionfullmäktige ta övergripande inriktningsbeslut om sjukhusstrukturen i Halland. Inför detta förs samtal med rådet om bakgrunden till processen och tankarna bakom.  

  Till sammanträdet bjuds också tjänstepersoner in från regionkontorets analysavdelning som presenterar ett av de perspektiv som vägs in i regionfullmäktiges inriktningsbeslut - Hallands utveckling. 

  Som diskussionsunderlag i ärendet hänvisas till Region Hallands webbplats: www.regionhalland.se (Arbetet med sjukvårdsstrukturen i Halland - Region Halland)

 • Jakob Alström, verksamhetschef inom hälso- och sjukvård berättar om regionens strategiska arbete med framtidens primärvård. 

 • § 29

  Information om vård för postcovidpatienter inom Region Halland

 • Biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör, Ola Johansson, har bjudits in till rådet för att diskutera hur rådet kan behandla ämnet demensvård i Halland på ett ändamålsenligt sätt. 

 • Samrådsgruppen har inkommit med en fråga om borttagning av trappklättrare inom särskild kollektivtrafik, enligt nedan:

  "Tidigare använde färdtjänsten trappklättrare för att kunna transportera rullstolsbundna kunder i trappor. Nu har kunder fått besked från färdtjänsten vid beställning av färdtjänst att trappklättrare numera inte används. Hur ska då rullstolsbundna kunder få hjälp med transport?"

  Under dagens sammanträde förmedlas svar från Marie Larsson som är avdelningschef för Färdtjänstavdelningen inom Region Halland:

  "Trappklättring utförs fortfarande under ett år framåt från när kund fått det beviljat av en handläggare. Eftersom trappklättring inte går att genomföra i alla typer av trappor sker en besiktning av aktuell trappa för att säkerställa om det går eller ej. Trappklättring tillåts på tre olika adresser; den egna bostadsadressen samt på ytterligare två adresser. 

  Efter ett år utförs inte längre trappklättring och inför det uppmanas kund att anpassa sin bostad. Det kan man göra genom att ansöka om bostadsanpassningsbidrag i sin kommun. 

  Om det tar längre tid än ett år att få hjälp från kommunen med bostadsanpassning kan kund kontakta en färdtjänsthandläggare om förlängning av trappklättring i upp till 6 månader. 

  Information om trappklättring finns att läsa på www.hallandstrafiken.se"

   

 • Pensionärsorganisationernas samordningsgrupp har till dagens möte skickat in en diskussionsfråga att ta upp på RPR, enligt följande:

  När vi från samrådsgruppen tar upp frågor till RPR känner vi i vissa fall en frustration över svaren. Vi blir ”stoppade” efter regionens redovisningar och i vissa fall vill vi gå vidare till de instanser som kan lyfta frågan vidare. Vi skulle vilja ha rådets synpunkter på vår ”frustration”.

   

  • Information från samrådsgruppen: Samrådsgruppen har beslutat att tillskriva respektive kommuner samt gemensamma nämnden förslag om att seniorer är villiga att till en del bekosta ett seniorkort som ger fria resor för 70+ under hela dygnet.
  • Mikaela Waltersson (M) och Lise-Lotte Bensköld Olsson (S) önskar att pensionärsorganisationerna återkommer om de vill att Region Halland ska prata om framtidens hälso- och sjukvårdsstruktur i ytterligare sammanhang med pensionärsorganisationer, för att hjälpa till att sprida informationen. 
Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.