Hoppa över navigering
 • Mötet inleds med fika och presentation av Hjälpmedelscentralen (HMC) samt rundvandring. Som ciceron har vi Lars Johnsson, verksamhetschef på HMC vilket hör till förvaltningen Ambulans, diagnostik och hälsa i Region Halland.

  Frågor som speciellt önskas svar på är:

  • Vad är fritt att hyra?
  • Hur går det till med hjälpmedel som sitter fast i hus, när hyrtiden går ut?
  • Vem skriver ut hjälpmedel?

  Eventuellt får vi även en kort beskrivning av arbetet i GNHH, Gemensam nämnd för hjälpmedel och hemsjukvård.

  Information och rundvandring beräknas ta ca 1 timme. Därefter fortsätter ordinarie möte.

  Bilagor

 •   2

  Justering

 •   3

  Godkännande av föredragningslistan

 • Diskussion kring tema, plats och förslag på föreläsare med utgångspunkt från återkoppling från årets temadag. Diskussion också kring syfte med temadagen. Förslag: "Öka förståelsen för hur livet som pensionär ser ut idag – på gott och ont, vilka behov som finns och hur det ser ut i framtiden samt öka kunskapen om vad aktörerna i Halland gör och planerar för att uppnå visionen Bästa livsplatsen även för den äldre befolkningen. Efter temadagen ska deltagarna ha nya insikter och verktyg för att kunna bidra till göra Halland till en lite bättre plats att leva på."

  Förslag på föreläsare: Sölve Elmståhl, Lunds universitet

  https://www.sls.se/om-oss/aktuellt/publicerat/2019/ola-moter-solve--ett-samtal-om-det-friska-och-sjuka-aldrandet/

 • Från protokollet 2019-05-17: ”Önskemål framfördes om att få höra hur diskussionerna går kring äldrevårdscentraler och hur Region Halland ställer sig kring behovet av kompetens och förståelse för äldres sjukdomar och vardag. Frågan gäller inte bara geriatrisk vård utan även distriktsköterskor med rätt kompetens. Närsjukvården i Region Halland kartlägger kompetenser i sin verksamhet och till nästa möte bjuds Magdalena Barkström, tillförordnad förvaltningschef i Närsjukvården Halland, in för att berätta om resultatet och hur de planerar att gå vidare.”

  Förslag att bjuda in Magdalena till våren i samband med redovisning av vårdcentralsundersökningen 8 maj 2020.

   

 • Från mötet 2019-09-13 framfördes önskemål om en gemensam mötesplats för Hallands KPR och RPR.

  Vid beredningen lyftes att det är viktigt med syftet med sådana arenor. Därför föreslås att ordförande och vice ordförande besöker alla KPR och att i dialog se om behov finns för gemensam mötesplats samt bena ut vad det i sådana fall ska leda till.

  Tillfälle för gemensamt möte kan vara i samband med temadagen.

  • Skrivelse har inkommit från POSAM i Kungsbacka gällande resor från sjukvården på obekväm tid. Formellt svar kommer från ADH men frågan skickas också till Hälso- och sjukvården.
  • Fråga har ställts till Patientnämnden gällande att om någon anmäler ett ärende till Patientnämnden, får de alltid svar?

   

 • Vi bjuder på lunch på Good Morning hotel, Hallarna i Halmstad och ordföranden tackar för året som har gått.

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.