Hoppa över navigering
 • Regional utveckling

  En beskrivning av vilka tillköp kommunerna gör av Hallandstrafiken idag, samt en återkoppling på det uppdrag som gavs för ett drygt år sedan avseende möjligheten att erbjuda kommunerna ett enhetligt tillköp av s.k. Seniorkort. Dessutom information om den elbussoption som finns med i den nyligen tilldelade upphandlingen av busstrafik i Halland.

 • Regional utveckling

  Presentation av program inför Kommun- och regionledningsforums studiebesök i Köpenhamn den 26-27 juni 2019.

 • Regional samverkan

  Kommun- och regionledningsforum (KRF) gav Chefsgrupp Halland (CGH) i uppdrag 190130-31 att:

  • Region Halland gör en konsekvensbeskrivning för att tillsammans med CGH se på en lösning för bättre hantering (Kommunerna efterfrågar att det ska finnas tydligare ekonomi i pengar in och ut).
  • CGH arbeta fram ett förslag på ny modell för att hantera budget i den regionala samverkan.
  • förslaget redovisas i KRF i god tid inför budget för kommunerna och Region Halland som fattas i juni.

  Återkoppling gällande Strategiska grupper 2019-2022 och Chefsgrupp Hallands arbetsordning.

   

   

  Bilagor

 • Regional samverkan

  Chefsgrupp Halland lyfte ärendet på Kommun- och regionledningsforum den 10 april. Ärendet beslutades då hanteras som fast punkt på kommun- och regionledningsforums agenda framöver.

  Chefsgrupp Halland har berett ärendet den 15 maj 2019 och föreslår i samband med det att Kommun- och regionledningsforum ger Chefsgrupp Halland i uppdrag att ta in en neutral part som granskar ersättningsmodellen utifrån följande:

  • Klargöra gränsdragningen mellan kommunal och regional hemsjukvård. 
  • identifiera kostnadsskillnaderna mellan kommunerna.
  • kvalitetssäkra de faktiska kostnaderna för den regionala hemsjukvården.
  • Uppdraget måste utföras skyndsamt och vara klart senast den 30 september.

  Chefsgrupp Halland ska vara uppdragsgivande till den part som får uppdraget att granska ersättningsmodellen.

   

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.