Hoppa över navigering
 • Länsstyrelsen - nationell inblick i arbetet med Covid-19.

 • Regional utveckling

  Hälsoteknikcentrum Halland – HCH – startade för drygt tio år sedan. Under tiden har världen och vården förändrats, precis som vår verksamhet.

  Nu inleds en ny fas för verksamheten. Under det nya varumärket Leap samlar vi aktörer för att samarbeta, driva innovation och fungera som en motor för förändring inom vården – regionalt, nationellt och internationellt. 

 • Regional utveckling

  För att förklara Region Hallands avsikt att söka uppdraget Regional fysisk planering så ska Region Halland lämna in en avsiktsförklaring till Finansdepartementet. Denna har stämts av på Regionstyrelsens arbetsutskott för att nu stämmas med de halländska kommunerna innan den skickas vidare till finansdepartementet.  

   

  I dialog med Finansdepartementet så har Region Halland aviserat att det finns ett intresse av att bli tilldelade uppdraget Regional fysisk planering. Det finns ett behov av att ta fram en regional fysisk plan i Halland för att belysa mellankommunala och mellanregionala samhällsutvecklingsfrågor i ett regionalt perspektiv för att generera goda förutsättningar för samhällsutveckling i hela Halland.

   

   Region Halland har en process igång för att ta fram en Strukturbild för Halland som ska redogöra för de förutsättningarna såsom infrastruktur, trafik, arbetsmarknad, bostadsmarknad och demografi .Strukturbild Halland ska utgöra underlaget till en framtida Regional fysisk plan.

   

   

  Bilagor

 • I enlighet med Kommun- och regionledningsforums arbetsordning punkt 1.2. ska Kommun- och regionledningsforum besluta om nästkommande års ordinarie sammanträden i september.

  Chefsgrupp Halland

  Kl. 09.00-12.00, onsdagar

  Kommun- och regionledningsforum

  Kl. 13.30-16.30, onsdagar

  20 januari 3-4 februari (internat)
  17 februari 10 mars
  24 mars 7 april
  21 april 5 maj
  19 maj 2 juni
  18 augusti 1 september
  15 september 6 oktober
  3 november 17 november

   

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.