Hoppa över navigering
 • Regional samverkan

  Mats Palmgren från Polisen i Halland kommer och informerar Kommun- och regionledningsforum om de ökade aktiviteterna av kriminella ligor i Halland.

 • Regional samverkan

  Svenska kraftnät planerar att förnya en kraftnätsledning genom Halland. Markägare och boenden har synpunkter på hur myndigheten agerar i planeringen för projektet. Svenska kraftnät kommer till Kommun- och regionledningsforum och presentera sitt projekt, syfte och status. LRF och Södra skogsägarna deltar för att ge sina inspel från invånare som berörs. Länsstyrelsen är inbjudna till att ta del av informationen.

   

  Tiden disponeras till 15 minuter för presentation och resterande 45 minuter avsätts för dialog. Presentationen ska förtydliga hur Svenska Kraftnät kommunicerar projektet med markägare i kommunerna.

 • Kommunal samverkan (6 parter)

  Kommun- och regionledningsforum fick en dragning av Hallandstrafiken den 22 maj gällande kommunernas tillköp i Hallandstrafikens upphandling. Chefsgrupp Halland fick tillbaka uppdraget att lösa ut frågorna med Hallandstrafiken och återkomma till kommun- och regionledningsforum kommande möte.

   

  Ärendet har beretts på Chefsgrupp Halland den 5 juni där tre alternativ för vad Halland är överens om definierades och har förankrats med Hallandstrafiken. De tre alternativen är (för alla kommuner) 75 år speciella tider, 75 år gratis hela dagen, 75 år fria resor i hela Halland hela dygnet. Till Kommun- och regionledningsforum den 4 september ska ett underlag på kostnader för de olika alternativen presenteras.

   

   

 • Regional samverkan

  Kommun- och regionledningsforum har gett Chefsgrupp Halland i uppdrag att ta in en neutral part som granskar ersättningsmodellen (krf anteckningarna 190522). Chefsgrupp Halland fastställde följande den 5 juni, 2019:

  • Representanter i arbetsgruppen
  • Region Halland har avtalat med PWC, vilket meddelades på KRF den 26 juni.
  • Den externa parten ska granska kommunernas kostnader utifrån det Region Halland betalar för sina ca 100 miljoner kronor. Uppdrag av granskning för ersättningsmodell ska ske i följande ordning: 1. Vad är kommunens ansvar efter skatteväxlingen? 2. Vad betalar Region Halland egentligen för? 3. Vad är kommunens kostnader?

   

  Ovanstående frågor ger svar på hur stort beloppet egentligen är. När denna del har retts ut och kommunerna i Halland och Region Halland är överens om det nya beloppet är nästa steg i processen att lösa fördelningen av det nya beloppet mellan kommunerna i kronor per patient.

 • Regional samverkan

  Avstämning från Chefsgrupp Halland om justerat upplägg av processen med att arbeta fram regional utvecklingsstrategi för Halland.

  • Kommun- och regionledningsforum önskar flytta mötet den 18 december till den 4 december.
  • Reflektioner från studiebesöken i Köpenhamn den 26-27 juni.

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.