• Regional utveckling

    Processledare för Regional Utvecklingsstrategi samlar in de första reaktioner på remissversionen. Bland annat innehåll och genomförbarhet, identifiering av viktiga kompletterande remissinstanser, diskutera processen för att omhänderta remissvaren (där det tex har tagits beslut i CGH om att strategiska grupperna ska vara delaktiga). 

  •   3

    Kommun- och regionledningsforums internat den 3-4 februari 2021

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.