Hoppa över navigering
 • Regional samverkan

  Chefsgrupp Halland fick i uppdrag av Kommun- och regionledningsforum den 22 maj att ta in en neutral part som granskar ersättningsmodellen utifrån att klargöra gränsdragningen mellan kommunal och regional hemsjukvård, identifiera kostnadsskillnaderna mellan kommunerna, kvalitetssäkra de faktiska kostnaderna för den regionala hemsjukvården samt att utföra uppdraget skyndsamt och vara klart senast den 30 september. Avstämning ska ske vid var mötestillfälle.

   

  Chefsgrupp Halland beredde ärendet den 5 juni och fastställde då representanter i arbetsgruppen. Arbetsgruppen representerar inte sin kommun utan är en objektiv part med syfte att ta fram det underlag som behövs för den externa part som ska granska. Region Halland fick vid samma tillfälle i uppdrag att avtala med en extern part.

   

   

 • Regional samverkan

  Ärendet togs upp som en övrig punkt på kommun- och regionledningsforum den 22 maj. Syftet är att diskutera Integrationsrådet både utifrån behov som finns i kommunerna och på regional nivå, men även dess syfte i arbetet om samverkan inom integration framåt.

 • Regional utveckling

  Kommun- och regionledningsforum ges tillfälle att föra dialog och gruppdiskussioner gällande RUS-analysen.

 •   4

  Bilder från Rådhuset (Invest Skåne och Grater Copenhagen)

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.