Hoppa över navigering
 • Regional utveckling

  • Återkoppling från Greater Copengahens styrelsemöte den 27 september.
  • Information om vad som är på gång inom Greater Copenhagen.
 • Regional utveckling

  Information

 • Regional utveckling

  Naturturism är ett starkt växande turismfenomen både nationellt och internationellt. En förstudie av en kustnära vandringsled genom Halland har därför genomförts. Den visar att förutsättningarna för en nationellt och internationellt attraktiv kustnära vandringsled genom hela Halland är mycket goda. Syftet med informationen är att redovisa var i processen arbetet befinner sig, och hur kommunerna i Halland och Region Halland samverkar i dagsläget, samt vilka behov av samverkan som finna framåt. Kommun- och regionledningsforum får även en återkoppling kring Kattegattleden.

   

   

 • Regional samverkan

  Varbergs personaldirektör leder arbetet med uppdraget att utarbeta ett reviderat förslag vad gäller pensions- och omställningsstöd för förtroendevalda, med samordning mellan kommunerna och Region Halland. Chefsgrupp Halland har fått uppdraget att bereda ärendet och återkomma med förslag till kommun- och regionledningsforum. Utkast till skriftligt underlag redovisas vid mötet.

 • Regional samverkan

  • Ett förslag till likalydande beslut gällande förlängning av ersättningsmodell Hemsjukvårdsöverenskommelse 2018-2019 till och med den 30 juni 2020, har skickats ut till Hallands kommuner.
  • Lägesrapport.
 • Regional samverkan

  I enlighet med Kommun- och regionledningsforums arbetsordning punkt 1.2. ska Kommun- och regionledningsforum besluta om nästkommande års ordinarie sammanträden i september.

   

  Chefsgrupp Halland och Kommun- och regionledningsforum behöver förlägga sammanträdena för 2020 på annan plats än Räddningstjänsten i Falkenberg. Det har signalerats att Räddningstjänsten behöver sin lokal för utbildning. Förslag på plats är möteslokal i Falkenberg eller Varbergs kommun.

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.