Hoppa över navigering

Möte 2024-05-16

Regionala funktionshinderrådet
13:00 - 16:00 Plats har inte angetts
 •   1

  Sammanträdet öppnas samt upprop

 •   2

  Val av protokollsjusterare

 •   3

  Val av protokollsjusterare

 •   4

  Metodstöd om våld bland personer med funktionsnedsättning

 •   5

  Demokratisk delaktighet

 •   6

  EU-valet 9 juni

 •   7

  Rapport från Referensgruppsmötet

 •   8

  Så arbetar vi med funktionshinderfrågor i Kungsbacka kommun

 •   9

  Information om Hälsolinjen

 •   10

  Inkommande skrivelser

 •   11

  Avgivna skrivelser

 •   12

  Mötet avslutas

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.