Hoppa över navigering

Möte 2023-03-09

Regionala funktionshinderrådet
13:00 - 16:00 Laholm (Karlssons mat, Kullsgårdsvägen 20)
 •   1

  Sammanträdet öppnas

 •   2

  Val av protokollsjusterare

 •   3

  Fastställande av dagordning

 •   4

  Rapport från projektet "Intern social hållbarhet"

 •   5

  Presentationsrunda

 •   6

  Information från Kommunala funktionshinderrådet Laholm

 •   7

  Information från Länsstyrelsen

 •   8

  Information från Färdtjänst och Hallandstrafiken

 •   9

  Rapport från Referensgruppsmötet

 •   10

  Inkomna skrivelser

 •   11

  Avgivna skrivelser

 •   12

  Mötet avslutas

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.