Hoppa över navigering

Möte 2023-10-05

Regionala funktionshinderrådet
13:00 - 16:00 Församlingshemmet, Hyltebruk
 •   1

  Sammanträdet öppnas

 •   2

  Val av protokollsjusterare

 •   3

  Fastställande av dagordning

 •   4

  Så här arbetar vi med Nationella Vårdriktlinjer ute i verksamheterna

 •   5

  Presentation av den Halländska Överenskommelsen - HÖK

 •   6

  Så här samverkar vi i Hylte kommun inom funktionshinderområdet

 •   7

  Återkoppling och diskussion från mötet med de kommunala funktionshinderråden

 •   8

  Rapport från Referensgruppsmötet

 •   9

  Inkomna skrivelser

 •   10

  Avgivna skrivelser

 •   11

  Information om firandet av Regionala Funktionshinderrådets 50-årsfirande

 •   12

  Mötet avslutas

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.