Revisionsrapporter

 • 2019
 • 2019-09-17 09:00 - 10:00
  Revisionsrapport Standardiserade vårdförlopp i cancervården
 • 2019-04-04 09:00 - 10:00
  Rev rapport Uppföljn granskn av vård, omsorg pers missbruk
 • 2019-04-04 09:00 - 10:00
  Rev rapport Grundläggande granskn av styrelse och nämnder 2018
 • 2019-03-27 09:00 - 10:00
  Revisionsrapport Granskning av arb för att motverka hot och våld
 • 2019-03-20 09:00 - 10:00
  Revisionsrapport Granskning av investeringsprocessen
2019
Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.