Hoppa över navigering

Revisionsrapporter

Det finns inga sammanträden publicerade än

Date Location
2021
Plats är inte vald än
Uppföljande granskning BUP
Uppföljande granskning Klagomålshantering
Grundläggande granskning 2020
Date Location
2020
Revisionsrapport Granskning Tillgänglighet inom folktandvården
Revisionsrapport Granskning pensionshantering och redovisning
Revisionsrapport Granskning av regionens miljöarbete
Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2020
Revisionsrapport Granskning av anskaffning av medicinteknisk utr
Revisionsrapport Granskning av regionstyrelsens uppsiktsplikt
Revisionsrapport Köptrohet mot ramavtal
Revisionsrapporter Grundläggande granskning 2019
Revisionsrapport Granskning samverkan kring utskrivningsklara pa
Revisionsrapport Uppföljande granskning av tillgängligheten inom
Date Location
2019
Region Hallands revisorers revisionsrapporter 2019
Revisionsrapport Regionens åtgärder för att uppnå en ekonomi i b
Revisionsrapport Standardiserade vårdförlopp i cancervården
Rev rapport Uppföljn granskn av vård, omsorg pers missbruk
Rev rapport Grundläggande granskn av styrelse och nämnder 2018
Revisionsrapport Granskning av arb för att motverka hot och våld
Revisionsrapport Granskning av investeringsprocessen
Date Location
2018
Plats är inte vald än
2021
Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.