Revisionsrapporter

Det finns inga sammanträden publicerade än

 • 2020
 • 2020-10-16 09:00 - 10:00
  Revisionsrapport Granskning Tillgänglighet inom folktandvården
 • 2020-10-15 09:00 - 10:00
  Revisionsrapport Granskning pensionshantering och redovisning
 • 2020-09-23 09:00 - 10:00
  Revisionsrapport Granskning av regionens miljöarbete
 • 2020-08-31 09:00 - 10:00
  Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2020
 • 2020-06-25 09:00 - 10:00
  Revisionsrapport Granskning av anskaffning av medicinteknisk utr
 • 2020-06-24 09:00 - 10:00
  Revisionsrapport Granskning av regionstyrelsens uppsiktsplikt
 • 2020-04-23 09:00 - 10:00
  Revisionsrapport Köptrohet mot ramavtal
 • 2020-04-22 09:00 - 10:00
  Revisionsrapporter Grundläggande granskning 2019
 • 2020-02-19 09:00 - 09:00
  Revisionsrapport Granskning samverkan kring utskrivningsklara pa
 • 2020-01-16 08:00 - 09:00
  Revisionsrapport Uppföljande granskning av tillgängligheten inom
 • 2019
 • 2019-12-31 09:00 - 10:00
  Region Hallands revisorers revisionsrapporter 2019
 • 2019-12-19 09:00 - 10:00
  Revisionsrapport Regionens åtgärder för att uppnå en ekonomi i b
 • 2019-09-17 09:00 - 10:00
  Revisionsrapport Standardiserade vårdförlopp i cancervården
 • 2019-04-04 09:00 - 10:00
  Rev rapport Uppföljn granskn av vård, omsorg pers missbruk
 • 2019-04-04 09:00 - 10:00
  Rev rapport Grundläggande granskn av styrelse och nämnder 2018
 • 2019-03-27 09:00 - 10:00
  Revisionsrapport Granskning av arb för att motverka hot och våld
 • 2019-03-20 09:00 - 10:00
  Revisionsrapport Granskning av investeringsprocessen
2020
Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.